Vítejte na stránkách ambulantní fyzioterapie.

Specializujeme se na fyzioterapii dětí od nejranějšího věku. 


FYZIOTERAPIE DĚTÍ:                                                                                      POUŽÍVANÉ METODY:

 • PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI, DĚTI S NEROVNOMĚRNÝM                        - BOBATH KONCEPT                          PSYCHOMOTORICKÝM VÝVOJEM                                                                 - SYNERGICKÁ REFLEXNÍ TERAPIE  
 • DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA                                                                          - MANUÁLNÍ TERAPIE
 • CENTRÁLNÍ KOORDINAČNÍ PORUCHA, HYPOTONICKÝ SYNDROM           - KINEZIOTAPING
 • VADNÉ DRŽENÍ TĚLA                                                                                    - POSTURÁLNÍ TERAPIE NA PODKLADĚ
 • POÚRAZOVÉ STAVY                                                                                         VÝVOJOVÉ KINEZIOLOGIE
 • SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY, DYSPRAXIE, PORUCHY                         - KONZULTACE PSYCHOMOTORICKÉHO                                                  SENZORICKÉ INTEGRACE                                                                                VÝVOJE
 • PORUCHY JEMNÉ MOTORIKY                                                                       - SENSOMOTORICKÁ STIMULACE
 • SKOLIÓZA, VROZENÉ VADY                                                                          - VZDUCHOVÉ DLAHY PANAT

FYZIOTERAPIE DOSPĚLÝCH:

 • diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
 • neurologické a degerativní onemocnění
 • poúrazové stavy, ...


                                                                                                                               

Sem patří podnadpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.